Furutech CF - 601M (R)


Giá bán : 2,500,000   đ
Thời gian bảo hành :

Tổng quan

CF-601M(R)- High End Performance XLR Connector


RATING

Rhodium-plated
1pcs/set

FEATURES

・α (Alpha) Beryllium copper and phosphor bronze Rhodium-plated Conductor 
・Carbon fiber and nonmagnetic stainless steel housing
・Body: PVDF Fluoropolymer insulation
・Specially designed cable strain relief. 
・Connections: Soldered 

SPECIFICATIONS


・Specified for cable diameters up to 10.0mm (Standard version)
・Dimensions: 18.6mm ± 0.1mm diameter x 65.5mm ± 0.1mm overall length.

Hình ảnh

7-Audio-choice.png
2-Astell-kern.png
3-Fiio.png
4-Focal.png
5-Fostex.png
6-Furutech.png
8-Hifi-Man.png
1-amthanhvang.png
9-Ocharaku.png
10-Stax.png
11-Ultrasone.png
12-Viablue.png
13-Violectric.png
14-Woo-Audio.png
Phương thức vận chuyển

Miễn phí vận chuyển hàng hóa có trị giá trên 50 usd và tùy vào loại hàng hóa, trọng lượng mà chúng tôi sẽ chuyển bằng đường máy bay hoặc đường bộ.