Violectric HPA V200

Được phát triển với mục tiêu trình diễn âm thanh chất lượng cao khi phối hợp với hầu hết mọi loại tai nghe có trở kháng khác nhau, đặc biệt là các tai nghe sử dụng driver Dynamic

Khác với V90 , V200 được thiết kế có thêm cổng Balance-in, thỏa mãn nhưng audiophile thực thụ.

Ngoài ra, V200 còn có gói nâng cấp thêm DAC để tạo thành combo destop DAC/AMP tiện lợi, nâng cao khả năng tái tạo âm thanh.
Giá bán : 24,000,000   đ
Thời gian bảo hành :

Tổng quan

HEADPHONES AMPLIFIER HPA V200

Được phát triển với mục tiêu trình diễn âm thanh chất lượng cao khi phối hợp với hầu hết mọi loại tai nghe có trở kháng khác nhau, đặc biệt là các tai nghe sử dụng driver Dynamic

Khác với V90 , V200 được thiết kế có thêm cổng Balance-in, thỏa mãn nhưng audiophile thực thụ.
Ngoài ra, V200 còn có gói nâng cấp thêm DAC để tạo thành combo destop DAC/AMP tiện lợi, nâng cao khả năng tái tạo âm thanh.

LOW-NOISE 
because of low internal gain.
Therefore the self generated noise from the amplifer is not audible.

HIGH OUTPUT VOLTAGE 
through 60 Volt internal operating voltage.
Therefore best suited for high impedance headphones.
Over 90 % of all headphone amplifiers in the market offer not half that voltage !! 

HIGH OUTPUT POWER 
because of powerful amplifiers able to deliver much more current a headphone needs.
Therefore best suited for low impedance headphones and even magnetostatic cans !!

HIGH DAMPING FACTOR 
through lowest output impedance.
Therefore best suited for full control even over critical headphones
with the garantee to have flatest possible response.

Thông tin sản phẩm

-  Balanced inputs with gold-plated Neutrik XLR connectors

-  Unbalanced inputs with gold-plated ALPS cinch connectors

-  switchable unbalanced outputs with cinch connectors

-  optional USB input 16 Bit / 48 kHz or 24 Bit / 96 kHz

-  PRE-GAIN = switchable input gain in five steps

-  Independent-channel design

-  DC-coupled (switchable)

-  ALPS RK27 High-Grade volume control

-  High-Quality op-amps in the signal path

-  High-quality MKP capacitors in the signal path

-  0.1 and 1% metal film resistors throughout the unit

-  Discrete-design power amp with 8 transistors per channel

-  2 silver-plated Neutrik headphone outputs

-  Relay-based headphone output cutoff

-  Toroidal transformer

-  Large filtering capacitors in the power supply

-  Switchable ground lift

-  Rugged aluminium case with Nextel coating

-  Solid, laser-engraved aluminium front panel

The inputs and outputs are situated on the rear panel, they are equipped with

electronically balanced gold plated XLR connectors and unbalanced gold plated RCA connectors.

The optional USB input allows direct connection to a PC.

Volume control is provided with a high-grade ALPS RK 27 pot with a large full metal rotary knob.

Two headphones may be connected via 1/4" jacks on the front panel

Case and back panel are made of aluminium and are Nextel coated.

The 8 mm aluminium frontpanel is milled, sand blasted and black anodized. The labeling is laser engraved.

 

Hình ảnh

7-Audio-choice.png
2-Astell-kern.png
3-Fiio.png
4-Focal.png
5-Fostex.png
6-Furutech.png
8-Hifi-Man.png
1-amthanhvang.png
9-Ocharaku.png
10-Stax.png
11-Ultrasone.png
12-Viablue.png
13-Violectric.png
14-Woo-Audio.png
Phương thức vận chuyển

Miễn phí vận chuyển hàng hóa có trị giá trên 50 usd và tùy vào loại hàng hóa, trọng lượng mà chúng tôi sẽ chuyển bằng đường máy bay hoặc đường bộ.