Hifiman OCC cable for HE serie

This is single crystal cable with a 4 pin XLR connector and a XLR to 6.35mm stereo headphone plug adapter.  The cable was designed for HE series headphones including HE6, HE500, HE-5LE, HE-4, and HE-300.
Giá bán : 2,800,000   đ
Thời gian bảo hành :

Tổng quan

Hình ảnh

7-Audio-choice.png
2-Astell-kern.png
3-Fiio.png
4-Focal.png
5-Fostex.png
6-Furutech.png
8-Hifi-Man.png
1-amthanhvang.png
9-Ocharaku.png
10-Stax.png
11-Ultrasone.png
12-Viablue.png
13-Violectric.png
14-Woo-Audio.png
Phương thức vận chuyển

Miễn phí vận chuyển hàng hóa có trị giá trên 50 usd và tùy vào loại hàng hóa, trọng lượng mà chúng tôi sẽ chuyển bằng đường máy bay hoặc đường bộ.