Furutech iHP-35S 1m3

Giá bán : 3,800,000   đ
Thời gian bảo hành :

Tổng quan

iHP-35S is terminated with a Furutech 6.3mm stereo connector to Furutech FT-2PS connectors
Cable length 130cm (4.1ft) and 300cm (9.5f

Hình ảnh

7-Audio-choice.png
2-Astell-kern.png
3-Fiio.png
4-Focal.png
5-Fostex.png
6-Furutech.png
8-Hifi-Man.png
1-amthanhvang.png
9-Ocharaku.png
10-Stax.png
11-Ultrasone.png
12-Viablue.png
13-Violectric.png
14-Woo-Audio.png
Phương thức vận chuyển

Miễn phí vận chuyển hàng hóa có trị giá trên 50 usd và tùy vào loại hàng hóa, trọng lượng mà chúng tôi sẽ chuyển bằng đường máy bay hoặc đường bộ.